Sākums – 

Izglītība

Radīt iespēju mācīties nozīmē atvērt durvis uz jaunu pasaules redzējumu.

ABLV Charitable Foundation joma „Izglītība” galvenokārt nodarbojas ar konsultatīva un finansiāla atbalsta sniegšanu izglītības programmām laikmetīgās mākslas izstādēs, notikumos un pētniecībā. Jomas virsmērķis ir veicināt augstas kvalitātes izglītojošu projektu attīstību Latvijā, tādējādi sekmējot Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (LLMM) potenciālās auditorijas izpratni, interesi par laikmetīgo mākslu un dažādiem veidiem, kā to izprast.

Jomu „Izglītība” veido 2 programmas: „Kultūras satura izglītības projekti” un „Kultūras žurnālistika”:

  1. Programmas „Kultūras satura izglītības projekti” mērķis ir atbalstīt profesionālus izglītības projektus, ar kuru palīdzību tiek sekmēta katra indivīda izpratne par kultūru, laikmetīgo mākslu un sevi tajā;
  2. Programmas „Kultūras žurnālistika” mērķis ir atbalsta sniegšana kvalitatīva satura kultūras žurnālistikai - interviju, rakstu krājumu, publikāciju un sējumu izdošanai.

Par ABLV Charitable Foundation atbalsta saņemšanas iespējām varat uzzināt katras programmas aprakstā atsevišķi.

Kopumā līdz šim esam atbalstījuši 18 izglītības projektus par kopējo summu 317 807 EUR un turpināsim sekmēt šīs jomas attīstību Latvijā arī turpmāk.

Jaunākās ziņas