Sākums – 

Pilsētvide

Iespēja dzīvot drošā un sakārtotā vidē.

Jomas „Pilsētvide” mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību un ap to pieguļošo teritoriju ierīkošanu, veicinot estētiskas kultūrvides radīšanu, dodot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā un sakārtotā vidē.

Jomu „Pilsētvide” pašlaik veido 1 programma: „Jaunā Rīga”, kuras uzdevums ir popularizēt Fonda darbības mērķus Latvijā un ārvalstīs, veikt plašu finanšu līdzekļu piesaisti, t.sk. piesaistīt ziedojumus naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām organizācijām, tai skaitā citām biedrībām un nodibinājumiem Fonda programmas realizācijā. Ar Fonda pieejamiem līdzekļiem piedalīties Rīgas pilsētas apzaļumošanā un labiekārtošanā, priekšroku dodot projektiem, kas tiek īstenoti Rīgas centrā. Ar Fonda pieejamiem līdzekļiem atbalstīt kultūras un mākslas pasākumus (muzejus, izstādes), sniegt palīdzību kultūrvides radīšanas pasākumiem, priekšroku dodot Laikmetīgās mākslas muzeja fonda darbībai un citu kultūrvēsturisko mantojumu radīšanai un saglabāšanai.

Par ABLV Charitable Foundation atbalsta saņemšanas iespējām varat uzzināt programmas „Jaunā Rīga” aprakstā.

Kopš izveidots Fonds un uzsākta joma "Pilsētvide", ABLV Charitable Foundation ieguldījis 1 420 334 EUR pilsētvides atbalsta projektos.

Jaunākās ziņas