Sākums – Programmas – 

Palīdzēsim dzirdēt!

Fonds atbalsta vājdzirdīgo bērnu attīstību, dāvinot augstas kvalitātes digitālos dzirdes aparātus un rūpējoties par šo bērnu ģimeņu labklājību.

Programmas mērķis

Programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” galvenais mērķis ir veicināt vājdzirdīgo bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, piešķirot augstas kvalitātes digitālos dzirdes aparātus. Atbalsts tiek sniegts arī citiem dzirdes veselības aprūpes projektiem, kas veicina programmas mērķu sasniegšanu.

Programmas mērķauditorija

Fonds izskata pieteikumus par dzirdes aparātu piešķiršanu bērniem līdz 18 gadu vecumam ar diagnosticētu I-V pakāpes vājdzirdību, ja dzirdes aparāta, tā papildierīces vai aparāta remonta nepieciešamību noteicis Latvijas Bērnu dzirdes centra ārstējošais ārsts.
Fonds dāvina daudzkanālu digitālos dzirdes aparātus bērniem, kuru vecākiem vai aizbildņiem nav nepieciešamo finansiālo līdzekļu, lai ārsta ieteiktajā laikā pēc vājdzirdības vai tās progresēšanas konstatēšanas brīdī iegādātos kvalitatīvus dzirdes aparātus.

Līdzekļu piesaiste

Programmā „Palīdzēsim dzirdēt!” ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā, maksājuma mērķī norādot - programmai Palīdzēsim dzirdēt. Papildus ik gadu Fonds rīko Ziemassvētku labdarības akciju, kuras laikā katram saņemtajam eiro ABLV Charitable Foundation no savām rezervēm pievieno vēl vismaz vienu eiro. Ziemassvētku akcijā ziedot tiek aicināti ABLV Bank darbinieki, klienti un ikviens sabiedrības pārstāvis, līdz kuram šis aicinājums ir nonācis un kuru tas ir uzrunājis. Fonds ik ceturksni apkopo informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā www.ablv.org sadaļā pie programmas „Palīdzēsim dzirdēt!”.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai „Palīdzēsim dzirdēt!”, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Pieteikšanās finansējumam

Pieteikšanās ABLV Charitable Foundation atbalstam programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros notiek apmeklējot ārstu Latvijas Bērnu Dzirdes centrā. Pēc ārsta atzinuma, vizītes laikā, vecākiem ir iespēja aizpildīt pieteikumu latviešu vai krievu valodās, dzirdes aparātu saņemšanai, kurš adresēts ABLV Charitable Foundation. Fonds no Latvijas Bērnu dzirdes centra saņem vecāka vai aizbildņa iesniegumu un ārsta atzinumu par bērna dzirdes veselības stāvokli.
Lai pretendētu uz Fonda dāvinātajiem dzirdes aparātiem, pieteikuma iesniedzējiem jāatbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem (prioritārā kārtībā):

  • Bērna ģimenei (mājsaimniecībai) attiecīgā pašvaldība piešķīrusi trūcīgās ģimenes (personas) statusu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Bērna ģimeni (mājsaimniecību) attiecīgā pašvaldība atzinusi par maznodrošinātu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Ģimenē ir vairāki vājdzirdīgi bērni;
  • Dzirdes aparāta piešķiršana bērnam šīs ģimenes (mājsaimniecības) nedzirdīgajiem/vājdzirdīgajiem pieaugušajiem būtiski uzlabo iespējas sazināties/uzturēt komunikāciju ar apkārtējo sabiedrību;
  • Ģimenes finansiālās iespējas liedz iegādāties bērnam kvalitatīvu digitālo dzirdes aparātu.

Fonda pārstāvim ir tiesības sazināties ar pieteicēju, lai precizētu informāciju, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu.
Pieteikumi tiek pieņemti tikai kopā ar ārsta atzinumu no Latvijas Bērnu dzirdes centra.

Lēmuma pieņemšana par dzirdes aparāta dāvinājumu vai atteikumu atbalstīt pieteikumu

Fonda lēmējinstitūcija izskatīta visus saņemtos pieteikumus un tiek lemts par dzirdes aparātu dāvināšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā vecākiem tiek paziņots lēmums, piezvanot uz iesniegumā norādīto tālruni vai paziņojot elektroniski.

Aicinām ziedot programmai "PALĪDZĒSIM DZIRDĒT!"

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111

Bankas konts:

ABLV Bank, A/S

Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22

Maksājuma mērķis:
Ziedojums programmai PALĪDZĒSIM DZIRDĒT

Programmas ziņas