Sākums – Programmas – 

Nākotne

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir atbalstīt radošus cilvēkus un sabiedriskas, izglītojošas un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai attīstītu integrāciju, kā arī veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību.

Programmas mērķauditorija

Atbalsts paredzēts dažāda veida auditorijai Latvijā, tajā skaitā bērniem.

Līdzekļu piesaiste

Programma ir personīga Ernesta Berņa ģimenes iniciatīva, tāpēc līdzekļi tiek piesaistīti privāti no savas ģimenes vai saistītajiem uzņēmumiem un organizācijām uz ziedojuma līguma pamata. Fonds ir tiesīgs atteikt ziedojumu, kas neatbilst programmas mērķim un mērķauditorijai, to atgriežot ziedotājam. Fonds ik gadu apkopo informāciju par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā sadaļā pie programmas „Nākotne”.

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

Ernesta Berņa ģimene izvērtē atbalsta sniegšanas iespējas pēc saviem ieskatiem, iekļaujoties Fonda labdarības iniciatīvās, nosakot projekta aktualitāti, nepieciešamību un finansējuma apmērus, pēc tam projekti tiek izskatīti valdes sēdē. Ernesta Berņa ģimene un Fonda valde ir tiesīga pieņemt individuālus lēmumus vai personīgi uzrunāt projektu potenciālos izstrādātājus.
Izskatot pieteikumus, tiek lemts par iespējamo sadarbību, līdzfinansējumu, tā apmēru, kā arī par sadarbības ilgumu, gadījumā, ja tiek lemts slēgt līgumu uz vairāk kā vienu kalendāro gadu. Vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas projektu pieteicējiem tiek sniegta atbilde, piezvanot uz pieteikumā norādīto tālruni vai paziņojot elektroniski.