Sākums – Programmas – 

Kultūras satura izglītības projekti

Ikvienam ir iespēja aktīvi iesaistīties kultūras veidošanā.

Programmas mērķis

Jomas “Izglītība” programmas “Kultūras satura izglītības projekti” mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par laikmetīgo mākslu, tās saturu un formu.
Ar programmas palīdzību vēlamies rosināt pirmsskolas, bērnudārza un skolas vecuma bērnos izpratni par muzeju, kā aizraujošu un stimulējošu vidi attīstībai. Sekmēt kultūras līdzdalības spējas vispārējās izglītības apguvē, veicināt kvalitatīvu mākslas izglītības apguvi un veicināt jaunu, uz nākotni orientētu muzeja darbu koncepciju. Atbalstīt izglītojošo spēļu attīstību un radīšanu, rīkot diskusijas, vieslekcijas, seminārus, praktiskas nodarbības studentiem, nozaru speciālistiem un visiem jomas interesentiem. Īpašs uzsvars tiek likts uz skolas vecuma bērniem, kā arī pašiem mazākajiem interesentiem, viņu vecākiem un vienkāršu garāmgājēju. Programma orientējas arī uz studentiem, skolotājiem, muzeju pedagogiem, spēļu radītājiem un vieslekciju organizētājiem.

Programmas mērķauditorija

Uz Fonda atbalstu var pretendēt Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu, kā arī valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība.

Līdzekļu piesaiste

Ziedojumi šai programmai tiek piesaistīti visa gada garumā maksājuma mērķī norādot – programmai Kultūras satura izglītības projekti. Ar atskaiti par paveikto šīs programmas ietvaros ikviens var iepazīties Fonda mājas lapā sadaļā pie programmas “Kultūras satura izglītības projekti”. Atskaite tiek atjaunota vienu reizi ceturksnī.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot šai programmai, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Sadarbības iespējas un projektu finansēšanas veidi

Šī programma paredz divu veidu sadarbības iespējas:

 1. Grantu konkursa ietvaros
  Pieteikšanās ABLV Charitable Foundation atbalstam izglītības projektiem notiek laikmetīgās mākslas grantu konkursa ietvaros vienu reizi gadā – grantu konkursa kārtībā. Katra gada otrajā pusē tiek rīkots konkurss par atbalsta piešķiršanu nākamā gada projektiem. Grantu konkursa nolikums, kā arī pieteikuma un budžeta elektroniskās formas ir pieejamas Fonda mājas lapā tikai grantu konkursa norises laikā. Pieteicējs aizpilda pieteikuma formas (saturisko un budžeta) latviešu valodā, kurās apraksta projekta norisi, mērķi, izpildes laikus, paredzamo finansējumu, kā arī īsu informāciju par savu pārstāvēto organizāciju. Atbalsts var tikt sniegts dažāda veida izglītības pasākumiem laikmetīgās mākslas izstādēs, kurām Fonds ir nolēmis piešķirt atbalstu grantu konkursā programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” ietvaros, palielinot izstādei piešķirto finansējumu par vēl 25% tieši izglītības aktivitātēm. Atbalstītajiem projektiem ir jānorit Latvijā un jāveicina laikmetīgās mākslas procesu attīstību valstī.
 2. Pēc Fonda uzaicinājuma
  Atbilstoši Fonda attiecīgā gada mērķiem un paredzētajam budžetam, Fonda pārstāvji paši uzrunā iespējamos sadarbības partnerus, piedāvājot finansiālu atbalstu kopēja projekta izstrādei un realizācijai. 

Ar atskaiti par paveikto šīs programmas ietvaros ikviens var iepazīties Fonda mājas lapā www.ablv.org sadaļā pie programmas “Kultūras satura izglītības projekti”. Atskaite tiek atjaunota vienu reizi ceturksnī.

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

 1. Grantu konkursa norises laikā saņemtie pieteikumi, kas atbilst nolikumam un programmas “Kultūras satura izglītības projekti” stratēģiskajiem mērķiem, tiek izskatīti Fonda valdes sēdē, kurā tiek lemts par atbalsta sniegšanas iespējām. Fonda pārstāvim ir tiesības uzdot precizējošus jautājumus par iesniegto projektu.
  Lēmuma pieņemšana ir atkarīga no projekta saturiskās un finanšu daļas, atbilstības grantu konkursa nolikumam un Fonda iespējām atbalstīt. Fonds patur tiesības projektu atbalstīt tikai daļēji no pieteikumā pieprasītajiem līdzekļiem vai atbalstam izvēlēties tikai atsevišķas pozīcijas no kopējās budžeta tāmes, vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu projektam.
  Atbilde projekta pieteicējam tiek paziņota elektroniski uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
 2. Ar Fonda uzrunātajiem sadarbības partneriem budžets konkrēta projekta realizācijai tiek piešķirts Fonda valdes sēdē. 

Programmas ziņas