Sākums – 

Kā saņemt finansējumu

Iepazīstieties ar iespējām saņemt finansējumu un prasībām tā izlietošanā.

Fondā ir iespējams saņemt finanšu līdzekļus dažādu projektu īstenošanai atbilstoši Fonda statūtos paredzētajiem mērķiem. Aktuālos projektu konkursus un iespējas pieteikties finansējumam meklējiet šajā sadaļā.

Pirms pieteikuma gatavošanas finansējuma saņemšanai aicinām iepazīties ar palīgmateriāliem un dokumentiem, kuri būs jāievēro, īstenojot projektu. Konkrētu procedūru piemērošana ir noteikta līgumos par finansējuma piešķiršanu starp Fondu un grantu saņēmējiem.

NB! Aicinām rūpīgi iepazīties ar finansējuma saņemšanas nosacījumiem atsevišķi katrā programmā.