Sākums –  Laikmetīgā māksla – Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm – 

Latvijas Mākslas akadēmijas absolventu diplomdarbu izstāde „Pārmīt”

2014. gada 7. augusts

Jau piekto gadu pēc kārtas ABLV Charitable Foundation sadarbojas ar Latvijas Mākslas akadēmiju, atbalstot maģistratūras programmu studentu diplomdarbu izstāžu organizēšanu, kā arī gadagrāmatas izdošanu.

2014. gada 7. augustā Latvijas Mākslas akadēmijā tika atklāta jau par gadskārtēju tradīciju kļuvusī maģistra programmas absolventu diplomdarbu izstāde, kurai šogad dots nosaukums „Pārmīt”. Ekspozīcijā ir pārstāvētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nozares, ļaujot skatītājam iepazīties ar darbiem, kas plašākai publikai palikuši neredzēti, jo izstādīti tikai uz īsu brīdi diplomdarbu aizstāvēšanas laikā aizvadītā studiju gada noslēgumā. Ciešā sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas apakšnozaru vadītajiem dalībai izstādē rūpīgi izvēlēti tie jaunie mākslinieki, kuru rokrakstā un spējās nolasāmas novitātes un saskatāms ievērojams radošais potenciāls, ko nākotnē jutīsim atbalsojamies Latvijas un starptautiskajā kultūrtelpā. Daudzveidīgo un ideju piesātināto izstādi pārstāv Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Keramikas, Tēlniecības un Stikla mākslas apakšnozares.

Kā katru gadu, dažādajiem radošās valodas izpausmes veidiem tiek meklēts kopsaucējs, kas trāpīgi raksturo jauno mākslinieku veikumu un izpaužas kādā vārdu spēlē izstādes nosaukumā. Apspēlējot dažādās vārda „pārmīt” nozīmes, skatītājs varēs iepazīties ar māksliniekiem, kuri mīt aiz augstajām akadēmijas sienām, izzināt viņu darbus, kas tapuši sadarbojoties ar diplomdarbu vadītājiem, pārmijot radošo darbu tēmas un to risinājumus. Un visbeidzot mainot savu vidi, nododoties tālākai radošai darbībai jau ārpus akadēmijas sienām.

Izstādē piedalās: Agnese Basova, Dārta Hapanioneka, Vineta Priste-Kārkla, Irīna Špakova, Klāra Grundšteine, Inga Ģibiete, Kristīne Lasmane, Līva Rutmane-Kalniņa, Irēna Andrejeva, Annika Dzērve, Līva Kaprāle, Maruta Gredzena, Ieva Ekmane, Laura Ose, Diāna Janušone, Elīna Vojevoda.

Ekspozīcija atvērta apskatīšanai līdz 27. augustam.

Izstādes kuratore: Antra Priede.

Bilde - izstādes plakāta fragments. Autore: Inga Ģibiete.

Rādīt vēl