Sākums –  Labdarības fonds – Korporatīva ziņa – 

Par Fonda darbības ierobežošanu

2018. gada 19. marts

ABLV Charitable Foundation ierobežo iesāktās un plānotās labdarības aktivitātes.

Pirms vienpadsmit gadiem ABLV Bank, AS akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs nodibināja labdarības fondu ABLV Charitable Foundation. Tā mērķis bija dzīvē īstenot abu mecenātu pamatvērtības un sekmēt uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Šo gadu laikā fonds atbalstīja 350 labdarības un kultūras projektus, kopā ar citiem ziedotājiem piešķirot tiem gandrīz piecus miljonus eiro.

Mums un mecenātiem ir patiesi žēl par šādu notikumu attīstību, taču ņemot vērā pēdējo nedēļu notikumus saistībā ar ABLV Bank, AS, ko juridiskā valodā sauc par nepārvaramas varas apstākļiem (force majeure), ziņojam, ka fonds faktiski pārtrauc iesāktās un plānotās labdarības aktivitātes.

Iespēju robežās šobrīd turpināsim programmu “Palīdzēsim 21.11”, kas sniedz atbalstu Zolitūdē cietušajām ģimenēm, galvenokārt šo ģimeņu bērniem. Tāpat samazinātā apmērā turpināsim programmu “Palīdzēsim dzirdēt!”, kuras mērķis ir veicināt vājdzirdīgo bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, piešķirot augstas kvalitātes digitālos dzirdes aparātus.

Izsakām sirsnīgu pateicību par sadarbību, atbalstu un līdz šim kopā paveikto. Lai izdodas jūsu turpmākie projekti un aktivitātes!

Par visiem fonda darbiem variet lasīt mūsu vietnē www.ablv.org.

Rādīt vēl