Sākums –  Labdarības fonds – Korporatīva ziņa – 

Fonda 2013.gada rezultāti

2014. gada 23. marts

Nodibinājums “ABLV Charitable Foundation” 2013. gadā atbalstīja vairāk kā 40 sabiedriskā labuma iniciatīvas.

Fonda "ABLV Charitable Foundation” darbības kopsavilkums 2013. gadā

Nodibinājums “ABLV Charitable Foundation” 2013. gadā atbalstīja vairāk nekā 40 sabiedriskā labuma iniciatīvas. Pēc Fonda aplēsēm, nodibinājuma aktivitātēs tieši tika iesaistīti vismaz 175 tūkstoši, bet netieši - ap 200 tūkstošiem iedzīvotāju no visas valsts. 2013.gadā Fonds ir saņēmis 1,6 miljonus EUR lielu ziedojumu un dāvinājumu kopsummu visārējāi Fonda darbības nodrošināšanai bez to izlietošanas ierobežojumiem, kā arī ziedojumus un dāvinājumus 275 933 EUR apmērā konkrētu programmu īstenošanai.

Fonds 2013. gadā veica savu darbību 3 pamatvirzienos – „Laikmetīgā māksla”, „Izglītība” un „Bērni un ģimenes” jeb sociālā joma; veicināja labdarības attīstību un sniedza atbalstu sabiedriskā labuma iniciatīvām, īpaši pievēršoties sabiedrības sociālajai un etniskajai integrācijai, bērniem un jauniešiem, kultūras un mākslas veicināšanai, izglītības attīstībai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai.

2013. gadā Fonds īstenoja šādas sabiedriskā labuma aktivitātes:

Laikmetīgā māksla:

  • tika īstenota grantu programma „Laikmetīgās mākslas izstādes 2013. gadā”
  • vairāki no atbalstītajiem laikmetīgās mākslas notikumiem ir saņēmuši augstu novērtējumu: piemēram, „Rīgas Laika” festivāls ieguva „Kilogramu kultūras” nominācijā „Gada pārsteigums”, bet Gvido Kajons un biedrība „Balta” par Fonda atbalstīto fotoizstādi Latvijas Fotogrāfijas muzejā un albumu „Tēma 011”, ieguva „Dienas gada balvu kultūrā 2013” kategorijā „2013. gada spilgtākais notikums vizuālajā mākslā”.

2013.gadā tika uzsākta Latvijas iedzīvotāju iepazīstināšanu ar nozīmīgiem kultūras notikumiem, īpaši pievēršoties laikmetīgajai mākslai. Ar Fonda atbalstu vairāk nekā 130 tūkstoši lasītāju ir izmantojuši iespēju bez maksas interneta vietnēs lasīt rakstus, kas kvalitatīvi atspoguļo mākslas norises Latvijā un ārvalstīs. Gada laikā Laikmetīgās mākslas programmas ietvaros tika atbalstītas 14 dažādas aktivitātes, ieguldot tajās
62 197 LVL (88 498 EUR).

Bērni un ģimenes

Kopā ar partneriem 2013. gada Ziemassvētkos tika īstenota labdarības akcija, piesaistot līdzekļus dzirdes aparātu iegādei (programma „Palīdzēsim dzirdēt!”) un bērnu vasaras nometņu organizēšanai (programma „Palīdzēsim izaugt!”). Programmā „Palīdzēsim dzirdēt!” tika ieguldīti 80 725 LVL (114 861 EUR), no kuriem 11 900 LVL (16 932 EUR) ieguldīti dzirdes aparātos 7 bērniem, kam dzirdes aparāti tika piešķirti jau 2012.gadā, taču tie tika uzstādīti 2013.gada pirmajos 2 ceturkšņos. Dzirdes aparātu dāvinājumi 2013.gada programmas ietvaros tika piešķirti vēl 43 bērniem. Programmas "Palīdzēsim dzirdēt!" ietvaros, Fonds 2013.gadā noorganizēja trīs dienu ilgu ģimeņu atbalsta nometni „Tu esi viens no mums”, kurā piedalījās ģimenes, kuras audzina vienu vai vairākus bērnus ar dzirdes problēmām. Nometnes mērķis bija vienkopus sapulcēt ģimenes, lai tās var iepazīties un apmainīties ar atbalstošu informāciju. Kopumā nometni apmeklēja vairāk nekā 70 cilvēki. Vairāk par 2013.gadā paveikto programmas "Palīdzēsim dzirdēt!" ietvaros lasiet šeit.

2013.gadā „Palīdzēsim izaugt!” programmas ietvaros 9 partneri – nometņu organizatori, saņēma grantu vasaras nometņu organizēšanai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Ar Fonda līdzfinansējumu tika noorganizētas 28 nometnes; tajās piedalījās 704 mērķa grupas bērni no visas Latvijas. 2013.gadā programma tika paplašināta, vairākiem nometņu organizatoriem radot iespēju iepazīstināt bērnus ar 8 Zīmējumu teātra izrādēm. Kopā šajā jomā 2013.gadā ieguldīti 38 770 LVL (55 165 EUR). Vairāk par šo lasiet šeit.

2013.gada nogalē tika izveidota vēl viena programma – „Palīdzēsim 21.11.” – Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu atbalstam. Arī šajā programmā Ziemassvētku akcijas laikā tika piesaistīti ziedojumi, savukārt, palīdzības sniegšanu plānots uzsākt 2014.gada otrajā pusē.

Izglītība

Izglītības virziena ietvaros 2013.gadā tika īstenoti vairāki nozīmīgi projekti:

  • tika piešķirta stipendija Transporta un sakaru institūta maģistrantūras studentam, kopā par 1092 LVL (1554 EUR);
  • ar grantu 3623 LVL (5133 EUR) apmērā atbalstīta nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” rīkotā izglītojošā nometne „Tu vari, ja dari”;
  • izglītojoša spēle 9.-12.klašu skolēniem, kas deva iespēju iepazīties ar topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas daļu, saistot to ar mācību priekšmetiem – fiziku, ķīmiju, bioloģiju u.c.. Projektu apmeklēja vairāk nekā 3200 skolēnu no visas Latvijas. Projektā tika ieguldīti vairāk nekā desmit tūkstoši latu.

Kopā izglītības atbalstam piešķirti 15 325 LVL (21 806 EUR).

Nākotnes ieceres

2014.gadā Fonds turpinās iesāktās ilgtermiņa programmas vismaz trīs virzienos – „Laikmetīgā māksla”, „Bērni un ģimenes” un „Izglītība”, plānojot pasākumus atbilstoši šībrīža aktualitātēm. Par Fonda jaunumiem var iepazīties Fonda mājas lapā www.ablv.org.

ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis vairāk nekā 240 projektus, piešķirot tiem finansējumu vairāk nekā 1 200 000 EUR apmērā.

Rādīt vēl