Sākums –  Bērni un ģimene – Palīdzēsim izaugt! – 

Atbalsts nometņu vadītājiem un pedagogiem

2013. gada 14. septembris

Lai attīstītu nometņu vadītāju un pedagogu prasmes strādāt ar nometņu dalībniekiem, Fonds piedāvā apmācības kvalifikācijas celšanai.

Sadarbībā ar bāreņu aprūpes centru ”Kopā ar mums” 2013. gada sezonā 20 nometņu vadītāji un pedagogi piedalījās divu dienu apmācībās pie psiholoģijas zinātņu doktores, Sanktpēterburgas Medicīnas akadēmijas Pēcdiploma studiju bērnu psihiatrijas un psihoterapijas katedras profesores Irinas Ņikoļskajas. Tā kā 2013. gadā liela uzmanība tika pievērsta ģimeņu nometnēm, apmācību tēma bija “Audzināšanas stili ģimenē un uzvedības korekcija”, ietverot tēmas par personības psiholoģisko attīstību un vecuma posmu krīzēm, ģimenes funkcionēšanas tipiem un ietekmi uz bērna audzināšanu un sniedzot ieskatu ģimenes funkcionēšanas tipa noteikšanas metodēs.

2012.gadā nometņu organizatoriem bija iespēja dalīties pieredzē par nometņu aktivitātēm, interesantākajiem piedzīvojumiem un padomiem nometņu organizēšanas jautājumos. Tā kā nometņu organizēšanā iesaistās daudz brīvprātīgo, kuriem ikdienā ir citas nodarbošanās un projekti, tad viņiem bija iespēja noklausīties Ievas Vaines interaktīvo lekciju par laika un dzīves menedžmentu.

Ņemot vērā to, ka Fonda partneri nometnes organizē bērniem no sociālā riska ģimenēm vai bērniem ar īpašām vajadzībām, liela nozīme tiek piešķirta pasniedzēju psiholoģijas zināšanām un sagatavotībai strādāt ar sociāli atstumtām grupām. Tāpēc nākotnē tiks domāts par atbalstu nometņu pedagogu un psihologu supervīzijām.

Rādīt vēl