Sākums – 

Laikmetīgā māksla

Laikmetīgā māksla ir savdabīga vēstures grāmata, kas glabā emocijas un mākslinieka interpretācijas par notikumiem.

ABLV Charitable Foundation ir līdzdibinātāji iniciatīvai par privātiem līdzekļiem izveidot Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju (LLMM), kam plānots uzsākt savu darbību 2021.gadā. Jomas “Laikmetīgā māksla” ietvaros Fonds vēlas sekmēt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai, tādejādi veidojot skatītāju auditoriju topošajam muzejam. Tāpat arī par jomas prioritāti ir izvirzīts tiešs atbalsts aktuālajiem mākslas procesiem Latvijā – nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa mākslas izstāžu veidošanai, laikmetīgās mākslas teorijas un pētniecības darbam, starpdisciplināriem radošās sadarbības projektiem.

Lai laikmetīgās mākslas muzejs kļūtu par platformu spēcīgai un starptautiski atpazītai Latvijas mākslinienieku kopienai, ABLV Charitable Foundation mērķtiecīgi veicina profesionālās mākslas vides veidošanos visos tās līmeņos. Jomas ietvaros ilgstoša ir bijusi sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, atbalstot tās maģistrantus darbā pie studiju noslēguma izstādēm, un Fonds ir bijis galvenais atbalstītājs Latvijas paviljonam 56. Venēcijas mākslas biennālē. Jomas “Laikmetīgā māksla” ietvaros Fonds arī administrē un atbalsta darbu iegādi topošā LLMM kolekcijai. Kā loģisku turpinājumu šai sadarbībai ir jāvērtē Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda (LLMMF) nodibināšana un 2014.gada 30.oktobrī parakstītais nodomu protokols starp jaundibināto fondu un LR Kultūras ministriju par muzeja būvniecību.

Savas darbības laikā kopš tā dibināšanas 2006.gadā ABLV Charitable Foundation kopumā ir līdzfinansējis vairāk kā 90 laikmetīgās mākslas projektus par kopējo summu 741 243 EUR.

Jomu “Laikmetīgā māksla” veido 2 programmas: “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” un “Atbalsts LLMM kolekcijas tapšanai”:

  1. Programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” mērķis ir piešķirt grantus nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu;
  2. Programmas “Atbalsts LLMM kolekcijas tapšanai” mērķis ir administrēt un atbalstīt darbu iegādi topošajam LLMM, kā arī atbalstīt notikumus, kas saistīti ar šīs kolekcijas popularizēšanu.

Starpjomu ietvaros mākslas izstāžu granta saņēmēji var pretendēt uz finansiālu atbalstu arī dažādiem izglītības pasākumiem, ja tos paredzēts veidot grantu konkursā pieteikto izstāžu ietvaros. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par šo iespēju, lūdzu aktivizējiet linku uz “Kultūras satura izglītības projekti”.

Jaunākās ziņas