Sākums –  Laikmetīgā māksla – Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm – 

Fonds paziņo laikmetīgās mākslas izstāžu grantu konkursa uzvarētājus

2017. gada 5. februāris

2017. gadā laikmetīgās mākslas izstāžu grantu konkursa ietvaros ABLV Charitable Foundation atbalstīs četrus projektus, kopumā piešķirot tiem līdzfinansējumu 35 750 EUR apmērā. Finansējumu saņems Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstāžu cikls “Divdabis” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas kultūras projektu poļu mākslinieka Artūra Žmijevska personālizstāde Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, MAD International Summer School of Design projekts “Dizains laikmetīgajā mākslā. Procesuālā izstāde Siguldas pils kompleksā” un biedrības Mīnuss pluss izstāde “Baltie klīdēji”. Otro gadu pēc kārtas līdzfinansējumu saņem ne tikai pašas izstādes, bet arī izglītības projekti, kas tiks realizēti izstāžu ietvaros.

“Domājot laikmetīgās mākslas muzeju, kas durvis vērs 2021. gadā, ABLV Charitable Foundation kā šīs iniciatīvas līdzdibinātājam ir būtiski ne vien veicināt mākslas institūciju sadarbību un citu nozaru iesaisti, bet arī uzrunāt sabiedrību kopumā, mudinot tās interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai. Šī gada grantu konkursā izvēlētās laikmetīgās mākslas izstādes tādas ir,” atzīmē Zanda Zilgalve, ABLV Charitable Foundation valdes priekšsēdētāja.

“Priekšroka tika dota tādu izstāžu atbalstam, kuru ietvaros tiks radīti jauni mākslas darbi vai arī tiks atspoguļoti aktuālie pētījumi par laikmetīgās mākslas norisēm Baltijas valstīs laika periodā no 1960. gada. Tāpat būtisks kritērijs bija mākslas izstāžu ietvaros plānotā izglītības programma,” uzsver Kaspars Vanags, ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs.

Vienlaikus Kaspars izceļ atsevišķo projektu pienesumu: “Projekts “Divdabis” iezīmē arī pagājušajā grantu konkursā iesākto tradīciju veicināt vecākās un jaunākās paaudzes mākslinieku sadarbību, katrai no cikla izstādēm iepazīstinot ar vienu mākslinieku pāri, kurā katrs pārstāvēs savu paaudzi. Savukārt Artūra Žmijevska personālizstādes kurators Māris Vītols aktualizē nepieciešamību laikmetīgajai mākslai “integrēties” arī citu nozaru muzejos, veicinot starpdisciplināru dialogu un ļaujot māksliniekiem kļūt par mediatoriem pasaules izzināšanas procesā. Projekta “Dizains laikmetīgajā mākslā. Procesuālā izstāde Siguldas pils kompleksā” pievienotā vērtība ir tā norise ārpus Rīgas, rosinot pašvaldību iesaistīšanos radošās industrijas sektora attīstīšanā, kā arī starpdisciplinaritāte, veicinot sadarbības platformu starp māksliniekiem un citām radošajām nozarēm. Kuratora Kaspara Groševa veidotā grupas izstāde “Baltie klīdēji” zīmīga ar ideju pulcēt vienotā grupas izstādē galerijā “427” prezentētos Latvijas un ārvalstu māksliniekus, dodot iespēju plašākai auditorijai iepazīties ar jaunākās paaudzes talantiem.”

Jau vairākus gadus īstenotajā ABLV Charitable Foundation grantu konkursā savas ieceres nacionālas nozīmes un profesionāla rakstura izstādēm un mākslas izglītības projektiem var pieteikt mākslinieki un mākslas institūcijas. Grantu konkursa mērķis ir atbalstīt laikmetīgās mākslas aktuālās norises, kā arī sekmēt pētniecībā balstītu izstāžu veidošanu, kas atspoguļotu jaunākā laika mākslas vēsturi Latvijā.

Informācija par ABLV Charitable Foundation atbalstītajām laikmetīgās mākslas izstādēm 2017. gadā:
1) Izstāžu cikls “Divdabis”
Biedrība Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC)
Izstāžu veidotājas: Solvita Krese, Diāna Popova, Andra Silapētere, Inga Lāce
Norises laiks: 2017. gada maijs–jūlijs
Vieta: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Projekta “Divdabis”, kas sastāv no trīs izstāžu sērijām: Jānis Borgs un Kaspars Groševs / Atis Ieviņš un Inga Meldere / Oļegs Tillbergs un Jānis Filipovičs, mērķis ir attīstīt dialogu starp dažādu paaudžu māksliniekiem, iezīmēt mantojuma nozīmi laikmetīgajā scēnā, interpretēt un komentēt neseno mākslas vēsturi, aktualizēt LLMC arhīvu kā būtisku pētniecības resursu, sekmēt izpratni par Latvijas laikmetīgās mākslas procesiem, sākot no 20. gs. 70. gadiem līdz mūsdienām, iezīmēt individuālu mākslinieku unikalitāti un aktualizēt viņu nozīmi Latvijas laikmetīgās mākslas procesos un to veicināšanā.

2) Artūra Žmijevska personālizstāde
Biedrība Latvijas kultūras projekti
Izstādes kurators: Māris Vītols
Norises laiks: 2017. gada jūnijs–septembris
Vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Projekta mērķis ir radīt unikālu iespēju Rīgas iedzīvotājiem un tās viesiem iepazīties ar vienu no pasaules mērogā redzamākajiem Polijas māksliniekiem — Artūru Žmijevski (Artur Żmijewski), un viņa darbiem, kas kļuvuši aktuāli pasaules laikmetīgās mākslas kontekstā, un tādējādi vairot starptautiska mēroga sadarbību un komunikāciju starp Latvijas un ārvalstu mākslas organizācijām un māksliniekiem, kā arī veidot dialogu par aktuāliem nozares jautājumiem starptautiskā kontekstā. Šī projekta ietvaros izstādi plānots izveidot, gan izmantojot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja mainīgo ekspozīciju zāles, gan integrējot laikmetīgās mākslas izstādes darbus muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, vienlaicīgi akcentējot atsevišķu pastāvīgās ekspozīcijas eksponātu saistību ar jautājumiem, kurus savos mākslas darbos tematizē mākslinieks Artūrs Žmijevskis. Šāda starpdisciplināra pieeja, kura inovatīvā veidā sasaista medicīnas vēstures un laikmetīgās mākslas jautājumus, ne vien aktualizē muzeja krājumā esošos eksponātus tā apmeklētāju vidū, bet arī būtiski paplašina laikmetīgās mākslas kontekstu.

3) “Dizains laikmetīgajā mākslā. Procesuālā izstāde Siguldas pils kompleksā”
Biedrība MAD International Summer School of Design
Izstādes kuratori: Rihards Funts un Liene Kuplā
Norises laiks: 2017. gada jūlijs–augusts
Vieta: Siguldas pils komplekss

Projekta mērķis ir sapludināt robežas starp dizaina objekta lietderīgumu un estētiku, uzsverot laikmetīgās mākslas tendenci aptvert izplūdušās arhitektūras, dizaina un mākslas definīcijas, paliekot pilnībā uzticīgiem autentiskam mākslas darba radīšanas procesam. Citiem vārdiem sakot, projekta iecere ir izveidot eksperimentālu laikmetīgās mākslas un dizaina sinerģijas projektu — procesuālu izstādi Siguldas pils kompleksā 10 dienu garumā, piedāvājot interesentiem izdzīvot dizaina un mākslas radīšanas procesu, sekot līdzi mākslas darbu veidošanās procesam, piedalīties tajā, vērtēt un iedvesmoties. Paralēli organizējot izglītojošu projektu studentiem — dalību atvērta tipa darbnīcās, kopā ar profesionāļiem radot laikmetīgās mākslas un dizaina objektus.

Mijiedarbojoties dažādām mākslas nozarēm un apstrādes tehnikām, aptverot plaši izmantoto materiālu klāstu, eksperimentējot ar pielietojumu un apstrādes tehniku, radīt jaunas estētiskās un fiziskās vērtības. Tādējādi atklāt vēl nebijušas formas, funkcijas un materiāla savstarpējas atkarības.

4) Izstāde “Baltie klīdēji”
Biedrība Mīnuss pluss
Izstādes kurators: Kaspars Groševs
Norises laiks: 2017. gada septembris–oktobris
Vieta: tiks precizēta vēlāk

Projekta rezultātā tiks izveidota kvalitatīva laikmetīgās mākslas izstāde, kas iepazīstinās ar novatoriskiem Skandināvijas un Baltijas māksliniekiem Latvijas un ārvalstu mērķauditoriju. Tiks veicināta Latvijas laikmetīgās mākslas attīstība, Latvijas mākslas notikumu atpazīstamība un sadarbība ar starptautiskiem māksliniekiem un mākslas organizācijām. Mērķauditorija gūs iespēju iepazīties ar starptautiski atzītu mākslinieku darbību, jaunām praksēm un pieredzēm. Mākslinieku lekcijas un meistarklases mākslas studentus un profesionāļus iepazīstinās ar pieaicināto mākslinieku darba metodēm un idejām, paplašinot zināšanu loku.

Lai iegūtu plašāku informāciju par iepriekš minētajiem projektiem, lūdzu sekojiet jaunumiem ABLV Charitable Foundation mājas lapā: www.ablv.org.

Par ABLV Charitable Foundation
ABLV Charitable Foundation 2006. gadā nodibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus — veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Kopš Fonda dibināšanas tā uzmanības centrā ir laikmetīgā māksla, bērnu un jauniešu labklājība, izglītība un pilsoniskā sabiedrība. Turklāt Fonds ir līdzdibinātājs topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam, kas durvis vērs 2021. gadā. Līdz Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja atklāšanas gadam ABLV Charitable Foundation sadarbībā ar Kultūras ministriju ir apņēmies būt par galveno Venēcijas mākslas biennāles Latvijas paviljona atbalstītāju. Izceļams, ka Fonda desmitgades labdarības akcijā pērn saziedota rekordliela summa — 1 046 173 EUR — un no tiem 810 995 EUR piesaistīti programmai “Jaunā Rīga” galvaspilsētas centra labiekārtošanas un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveides atbalstam. Kopumā aizvadītajos gados Fonds ir atbalstījis 300 projektu, piešķirot tiem līdzfinansējumu vairāk nekā 3 miljonu eiro apmērā.

Sīkāka informācija:
Ksenija Pegaševa
Projektu vadītāja
ABLV Charitable Foundation
Tālr. (+371) 67281383
E-pasts: maksla@ablv.org
www.ablv.org

Rādīt vēl