Sākums –  Laikmetīgā māksla – Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm – 

“Latvijas ainava” Marka Rotko mākslas centrā

2015. gada 11. februāris

Piektdien, 13. februārī pulksten 16.00, Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī tiks atklāta fotoizstāde “Latvijas ainava”, ko ABLV Charitable Foundation atbalsta programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” ietvaros.

Fotoizstādi veidojuši vieni no spilgtākajiem un starptautiski atpazīstamākajiem mūsdienu Latvijas fotomāksliniekiem – Alnis Stakle, Arnis Balčus, Iveta Vaivode, Ilze Vanaga un Reinis Hofmanis. Šo piecu autoru fotostāsti ieskicē jaunu paradigmu laikmetīgajā Latvijas fotomākslā, kurai ir raksturīga novēršanās no konvenciāli skaistā un pievēršanās ikdienišķajam, personīgajam un šķietami nesvarīgajam ainavā. Fotomākslinieki veido kritiskus un mākslinieciski izaicinošus stāstus par vidi, kurā dzīvojam, un aicina skatītājus pašreflektīvi ielūkoties sevī un apkārtnē.

Arnis Balčus izstādē piedalās ar sēriju “Viņpus Zilupei”, kas ir tapusi Latvijas–Krievijas pierobežas novadā Zilupē. Izmantojot dokumentālā manierē tapušas fotogrāfijas, arhīva materiālus un nezināmu autoru fotogrāfijas, Balčus konstruē pasakas naratīvam līdzīgu fotostāstu par šo vietu.
Reinis Hofmanis fotostāstā “Uguns” ietvaros fotografējis ainavas, kurās īpaša vieta ir atvēlēta ugunsgrēkam kā notikumam, kas piesaista vērotāju pūļus.
Aļņa Stakles fotostāsts “R teorija” ir dienasgrāmatisks, daļēji dokumentāls, daļēji fiktīvs stāsts par Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Autors pievēršas šķietami dīvainām vietām, sastaptiem īpatņiem un neizskaidrojamām priekšmetu kombinācijām, radot personīgo Rīgas vizuālo teoriju.
Savukārt Ivetas Vaivodes fotostāsts “Klēpis” radīts, autorei atgriežoties savas dzimtas izcelsmes vietā Pilcenē, Latgalē. Vairāku gadu garumā māksliniece, iepazīstoties ar vietējiem iedzīvotājiem un kļūstot par daļu no šīs komūnas, fotogrāfiski meklēja māju sajūtu, rodot to savas dzimtas sievietēs un lauku dzīves rāmajā ritējumā.
Izstādē būs skatāms arī Ilzes Vanagas gleznainais fotostāsts “Mājas”. Vanagas šķietami vienkāršie, poētiskos kodos balstītie darbi nav viegli atkodējami, jo ir vienlīdz gan biogrāfiski, gan arī dziļi skar latviskās mentalitātes tapšanai vēsturiski un mitoloģiski nozīmīgo kultūrainavas daļu – jūrmalu.

Izstādes sakarā Mūsdienu kultūras centrs “KultKom” izdevis arī grāmatu, kur līdzās piecu autoru foto darbiem publicēti piecu zinātnieku – Sergeja Kruka, Klāva Sedlenieka, Kārļa Vērpes, Laines Kristbergas un Ivara Austera – pētījumi par Latvijas laikmetīgo ainavu.

Izstādes kuratori: Arnis Balčus un Alnis Stakle.

Foto: Iveta Vaivode.

Rādīt vēl