Sākums –  Laikmetīgā māksla – Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm – 

MĀKSLAS UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTU GRANTU KONKURSA REZULTĀTI

2018. gada 11. februāris

Paldies par saturiski spilgtiem un profesionāli pārliecinošiem projekta pieteikumiem ABLV Charitable Foundation gadskārtējā grantu konkursā laikmetīgās mākslas izstādēm un to pavadošajiem izglītības projektiem. 2018.gadā konkursa ietvaros Fonds atbalstīs piecus projektus, kopumā piešķirot tiem līdzfinansējumu 34 750 EUR apmērā.

Lai mudinātu sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu radošam domātpriekam un kultūrkompetencei, jau vairākus gadus ABLV Charitable Foundation īsteno grantu konkursu, kurā mākslinieki un mākslas institūcijas var pieteikt savas ieceres laikmetīgās mākslas izstādēm un to ietvaros realizētajiem izglītības projektiem. Grantu konkursa mērķis ir atbalstīt laikmetīgās mākslas aktuālās norises Latvijā un iepazīstināt sabiedrību ar ievērojamiem Baltijas jūras reģiona laikmetīgās mākslas procesiem un parādībām.

Radot potenciālo auditoriju topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam (LLMM), ABLV Charitable Foundation sniedz atbalstu nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa laikmetīgās mākslas izstāžu izveidei, par prioritāti izvirzot starpdisciplinārus radošās sadarbības projektus un pētniecībā balstītu izstāžu veidošanu, kas atspoguļo jaunākā laika mākslas vēsturi Latvijā. Šobrīd, kad LLMM ārējais vizuālais tēls mums jau ir zināms un ēkas būvniecība teju sākusies, turpinās muzeja saturisko aprišu veidošana, kuras, iespējams, bagātinās tieši mākslas darbi, kas tapuši Fonda atbalstīto izstāžu ietvaros.

Šogad līdzfinansējumu saņems:

1) Projekts “Rīgas fotomēnesis”
Biedrība “Rīgas fotomēnesis”
Piešķirtais finansējums:
EUR 8 000 festivāla rīkošanai
EUR 2 000 izglītības projekta realizācijai festivāla ietvaros

2) Projekts “Pārnēsājamas ainavas”
Biedrība “Latvijas laikmetīgas mākslas centrs”
Piešķirtais finansējums:
EUR 8 000 izstādes rīkošanai

3) Projekts “Mīkstie mājokļi”

Biedrība “Mīnuss pluss”
Piešķirtais finansējums:
EUR 3 000 izstādes rīkošanai

4) Latvijas starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde “Martinsona balva”
Biedrība “Latvijas laikmetīgās keramikas centrs”
Piešķirtais finansējums:
EUR 5 000 izstādes rīkošanai
EUR 1 250 izglītības projekta realizācijai izstādes ietvaros

5) Projekts “Rīgas zīnu festivāls”
Biedrība “Popper”
Piešķirtais finansējums:
EUR 6 000 festivāla rīkošanai
EUR 1 500 izglītības projekta realizācijai festivāla ietvaros

Lai iegūtu plašāku informāciju par augstākminētajiem projektiem, lūdzu sekojiet jaunumiem ABLV Charitable Foundation mājas lapā www.ablv.org, kā arī sociālos tīklos Facebook un Instagram.

Pārējo projektu īstenotājiem novēlam veiksmi trūkstošā finansējuma piesaistē un projekta realizācijā!

Rādīt vēl