Sākums –  Labdarības fonds – Korporatīva ziņa – 

Ziemassvētku labdarības akcijā saziedoti: 278 232 EUR.

2015. gada 4. janvāris

Jau astoto gadu pēc kārtas korporatīvais labdarības fonds ABLV Charitable Foundation sadarbībā ar ABLV Bank organizē Ziemassvētku labdarības akciju, kurā ziedot tiek aicināti ABLV Bank darbinieki un klienti, kā arī jebkurš sabiedrības pārstāvis, kuru uzrunā Fonda mērķi.

Labdarības akcija šogad noris no 1.decembra līdz 31.decembrim. Ziedot līdzekļus ir iespējams trīs programmās: „Palīdzēsim dzirdēt!”, „Palīdzēsim izaugt!”, kā arī šogad izveidotajai programmai „Jaunā Rīga”, kas tiks īstenota jomas „Pilsētvide” ietvaros.

Programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” mērķis ir veicināt vājdzirdīgu bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, piešķirot mūsdienīgākos digitālos dzirdes aparātus tiem bērniem, kuru ģimenēm nav nepieciešamo finansiālo līdzekļu aparātu iegādei. Pateicoties tik lielai Jūsu atsaucībai 2013./2014.gada Ziemassvētku akcijā, šogad esam spējuši palīdzēt jau 88 bērniem. Salīdzinājumam – kopā par visiem iepriekšējiem programmas darbības gadiem, mūsu dāvinātos dzirdes aparātus ir saņēmuši 90 bērni. Atskaiti par jau paveikto un video rullīti par šo programmu Jūs varat skatīt šeit. Līdz šim ik gadu no jauna, apmēram 100 Latvijas bērniem ir nepieciešami dzirdes aparāti. Lai palīdzētu vienam bērnam, nepieciešami aptuveni 2 000 EUR.

Programmas „Palīdzēsim izaugt!” ietvaros mēs veicinām sociāli mazaizsargātu bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu trūcīgo, maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērniem, viņu vecākiem un bērniem ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā riska ģimenēm visā Latvijā attīstošu un izglītojošu nometņu apmeklēšanai. Šajā gadā kādā no 30 Fonda atbalstītajām nometnēm, jaunus iespaidus un pieredzi guva 1036 dalībnieki no visas Latvijas. Atskaiti par jau paveikto un video rullīti par šo programmu Jūs varat skatīt šeit.

Programmas „Jaunā Rīga”, kas pirmo gadu tiks īstenota jomas „Pilsētvide” ietvaros, Fonds piesaista ziedojumus Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveidei un darbībai, parka izveidei un labiekārtošanai Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja pieguļošajā teritorija, kā arī citiem nozīmīgiem Rīgas Centra labiekārtošanas projektiem, veicinot estētiskas kultūrvides radīšanu un dodot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā un sakārtotā vidē.

Arī šogad Fonds sadarbībā ar ABLV Bank katram programmās „Palīdzēsim dzirdēt!” un „Palīdzēsim izaugt!” akcijas laikā ziedojumos saņemtajam eiro pievienos vēl vismaz vienu eiro.

Aicinām Jūs ziedot, veicot pārskaitījumu uz zemāk norādītajiem rekvizītiem, vai palūdziet savu privātbaņķieri noformēt pārskaitījumu Jūsu vietā.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums „ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111
Konts: LV75AIZK0001130082670
Kods: AIZKLV22

Atbilstoši savai izvēlei, maksājuma mērķī lūdzu norādiet izvēlēto programmas nosaukumu:
„Palīdzēsim dzirdēt!“ vai arī
„Palīdzēsim izaugt!“, vai arī
„Jaunā Rīga“.

Būsim pateicīgi par ikvienu ziedojumu!

Rādīt vēl