Sākums –  Bērni un ģimene – Palīdzēsim izaugt! – 

Granti nometņu organizatoriem 2012

2012. gada 14. oktobris

2012.gadā piešķirti granti 39 634 EUR apmērā 505 bērnu dalībai 25 nometnēs.

2012. gadā Fonds atbalstīja 25 nometnes, līdzfinansējot 505 bērnu piedalīšanos 10 dienas nometnēs un 15 diennakts nometnēs, kur 428 bērni bija no trūcīgām un sociālā riska ģimenēm, bet 77 bērni — ar īpašām vajadzībām vai ilgstošu slimību.

Stāsti par nometņu piedzīvojumiem un bērnu iespaidiem:

Raivja stāsts

Mūsu nometnē piedalījās arī brāļi Raivis (11) un Kristiāns (8). Raivis ir vājdzirdīgs, viņam ir dzirdes implants, un ikdienā zēns nēsā arī dzirdes aparātu. Kristiāns brālim bija līdzi arī kā palīgs un atbalsts neparedzētās situācijās. Pirmajā nometnes dienā visi dalībnieki tikās novada Sociālā dienesta telpās. Norunātajā satikšanās vietā Raivis stāvēja, ieķēries mammas elkonī, un raudāja. Raudāja arī mamma, kad devās prom, atstājot abus brāļus nometnes pedagogu uzraudzībā. Nometnes atklāšanas laikā iepazīšanās aplī nometnes vadītāja Linda pastāstīja pārējiem dalībniekiem par Raivi, ka viņam ir dzirdes aparāts, un paskaidroja, ka svarīgs ir acu kontakts un visu dalībnieku atbalsts. Visvairāk zēns ilgojās pēc draudzīgas un pozitīvas attieksmes - tas bija redzams jau no pirmajiem mirkļiem. Katrs sev un visi kopīgi apsolījām, ka Raivis ne mirkli nejutīsies citādāks vai nepieņemts. Pēc iepazīšanās apļa Raivis jau smaidīja. Bērnu bariņš apkārt puisim bija visu nometnes laiku. Tas radīja prieku, jo redzējām un jutām, ka pārējie bērni viņu uzrunā, pieņem un izturas kā pret līdzvērtīgu. Raivis pēc rakstura ir ļoti draudzīgs, uzmanīgs un saprotošs. Kristiānam par vecāko brāli īpaši nenācās rūpēties. Drīzāk bija otrādi - Raivis uzmanīja un pieskatīja mazāko. Raivis ik mirkli bija pozitīvā noskaņojumā, smaidīgs, apmierināts, ātri un ar interesi apguva jebkuru uzdevumu un spēli, ar patiesu atdevi iesaistījās jebkādā aktivitātē. Raivis bija nenogurdināms gan pārgājiena, gan pilsētas orientēšanās spēles laikā. Īpaši emocionāls brīdis Raivim bija saskarsmē ar zirgiem. Vienā no nometnes dienām bērniem bija iespēja pabūt zirgu stallī, tīrīt zirgu, barot, uzlikt iemauktus un treneres vadībā izjāt zirga mugurā. Raivis ar vislielāko rūpību tīrīja zirgu ar iedotajām birstēm. Likās, ka neviens no klātesošajiem bērniem zirgam neveltīja tādu atdevi un uzmanību, kā to darīja Raivis. Mamma bija patīkami pārsteigta par Raivja radošajiem darbiem, kas tapuši nometnes laikā. Tajos bija zīmēts arī zirgs, veidoti papīra taureņi. Katras dienas noslēgumā Raivis mammai ar lepnumu rādīja un stāstīja, ko dienā paveicis, kur bijis un ko piedzīvojis. Raivis nejutās citādāks vai nepieņemts. Gluži pretēji – puisis pats bija draudzīgs, atvērts un izzināt un darboties kārs, tāpēc pārējie bērni mācījās būt tādi, kāds ir Raivis. Paldies Raivja mammai, nometnes vadītājai un bērniem, kuri puiša dzīvē ienesa krāsas, prieku, jaunus draugus, atbalstu un ticību, ka blakus ir daudz labu un gaišu cilvēku!

Rādīt vēl