Sākums –  Bērni un ģimene – Palīdzēsim dzirdēt! – 

Reģistrēta asociācija “Sadzirdi.lv”

2014. gada 16. septembris

Trešdien, 3.septembrī, tika izveidota Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv", kas aizstāvēs sociāli mazaizsargāto grupu – vājdzirdīgo personu – intereses.

Tās mērķis ir apzināt Latvijā dzīvojošās vājdzirdīgās personas, veicināt cilvēktiesību ievērošanu, tiesības pilnvērtīgi dzirdēt, iesaistīties valsts un sabiedrības dzīvē, sekmēt kvalitatīvas un efektīvas rehabilitācijas un ārstēšanas sistēmas izveidi un tās informatīvo pieejamību, kā arī veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību vājdzirdīgo personu problēmu risināšanā.

Paredzēts, ka “Sadzirdi.lv” darbosies tādās jomās kā vājdzirdīgie (vispārējā), jaunieši, seniori, Kohleāro implantu lietotāji, nedzirdīgi-neredzīgie, vājdzirdīgo bērnu vecāki un draugi, kā arī atbalstītāji.

Asociācijas valdes priekšsēdētāja Diāna Ozoliņa uzsver, ka Latvijā varētu būt aptuveni 30 000 cilvēki ar dzirdes traucējumiem, lai gan konkrēta uzskaites sistēma joprojām nav pieejama.

Tiek aicināti cilvēki, kas ir gatavi iesaistīties biedrības darbībā, kā arī visi Latvijas vājdzirdīgie cilvēki, vājdzirdīgo bērnu vecāki, radi un draugi, lai sniegtu informāciju par pieejamo atbalstu un kopā veidotu dzirdīgu un konkurētspējīgu sabiedrību!

Pieteikšanās un sīkāka informācija pieejama rakstot uz sadzirdi@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 20366636 (Diānai).

Kā arī par aktualitātēm šobrīd iespējams uzzināt „Sadzirdi.lv” sociālajos kontos:
Draugiem.lv: www.draugiem.lv/Sadzirdi.lv
Twitter: www.twitter.com/Sadzirdi
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Latvijas-Vājdzirdīgo-atbalsta-asociācija-Sadzirdilv

Foto: Ivo Blūms

Rādīt vēl