Sākums –  Bērni un ģimene – Palīdzēsim dzirdēt! – 

Nometne vājdzirdīgo bērnu ģimenēm "Tu esi viens no mums!"

2013. gada 14. maijs

2013.gada 28.-30. jūnijā Piejūras internātpamatskolā Carnikavā norisinājās nometne vājdzirdīgo bērnu ģimenēm.

Nometnē piedalījās to bērnu ģimenes, kuriem ABLV Charitable Foundation ar ABLV Bank darbinieku un klientu ziedojumu palīdzību ir dāvinājis digitālos dzirdes aparātus, kopā pulcinot gandrīz 70 dalībniekus. Šī bija otrā reize, kad Fonds satikās ar vājdzirdīgo bērnu ģimenēm. Šoreiz pietika laika, lai pārrunātu sasāpējušos jautājums, atpūstos un iedvesmotos turpmākajām gaitām.

Nometnes aktivitātes organizēja brīnišķīgā nodibinājuma "Palīdzēsim.lv" komanda. Bērni pavadīja kopā laiku draudzīgās spēlēs, radošās nodarbībās un dārgumu lādes meklējumos, savukārt vecākus lutināja vizāžistu, frizieru un manikīra meistaru komanda, kā arī biedrības „Skalbes” psiholoģes un Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja. Skaistas puķu piespraudes slapjās filcēšanas tehnikā iemācīja izgatavot Lolitas brīnumskapis, savukārt vienu no vakariem visi dalībnieki pavadīja Pārsteigumu karuseļa ballītē ar Vilku un Zaķi, dejojot, rotaļājoties, veidojot balonu figūras un mielojoties ar cukurvati. Pēdējā dienā ar Latvijas Pilsoniskās alianses vadītājas Rasmas Pīpiķes palīdzību vecākiem bija iespēja noformulēt galvenās idejas un nepieciešamo rīcību vājdzirdīgo bērnu situācijas uzlabošanā. Daži vecāki nometnes beigās izteica gatavību dibināt biedrību, lai kopīgi aizstāvētu vājdzirdīgo bērnu intereses un veicinātu viņu attīstību un integrāciju sabiedrībā.

ABLV Charitable Foundation ļoti priecājas par pozitīvajiem un izturīgajiem vājdzirdīgo bērnu vecākiem, kuri ikdienu pavada ieguldot milzīgu darbu savos bērnos – lai vājdzirdīgs bērns iemācītos pareizi runāt, ar viņu ir jārunā un jāstrādā trīs reizes vairāk nekā ar dzirdīgu bērnu. Vājdzirdīgo bērnu aktivitātēs mēs redzējām, cik svarīgi ir lietot labus dzirdes aparātus, jo tie dod iespēju mācīties vispārizglītojošā skolā un pilnībā iekļauties dzirdīgo bērnu vidē.

Vecāku idejas vājdzirdīgo bērnu ģimeņu situācijas uzlabošanā:

  • Bērnu integrēšana vispārizglītojošās skolās, skolotāju, vecāku un sabiedrības izglītošana un informēšana par bērnu integrēšanu skolās.
  • Vienota dzirdes centra pēctecīga darbība visa mūža garumā
  • Sabiedrības izglītošana par vājdzirdīgiem cilvēkiem
  • Mājas lapas izstrādāšana, organizācijas veidošana
  • Speciālistu palīdzības organizēšana – psihologs pēc diagnozes uzstādīšanas, audio logopēds u.c.
  • Konsultatīvā centra izveide un darbība
  • Kopīgu interešu pulciņu organizēšana (dejošana, dziedāšana, vingrošana)
  • Valsts apmaksāti digitālie daudzkanālu dzirdes aparāti un speciālie mācību līdzekļi
  • Primārā dzirdes aparātu tehniskās apkalpošanas centra izveide
Rādīt vēl