Sākums –  Labdarības fonds – Korporatīva ziņa – 

Izveidota Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja ekspertu komisija

2014. gada 17. decembris

Vienojoties LR Kultūras ministrijai un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fondam, apstiprināts topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja ekspertu komisijas sastāvs. To veido LR Kultūras ministrijas un Fonda dibinātāju — Borisa un Ināras Teterevu fonda un ABLV Charitable Foundation — pārstāvji. Komisijas pirmā sēde par darbības plānu 2015. gadam notika 18. decembrī, piedaloties arī LR Kultūras ministrei Dacei Melbārdei un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda padomes priekšsēdētājam Ernestam Bernim.

Nākamā gada laikā ekspertu komisija sagatavos muzeja koncepcijas vadlīnijas un rekomendēs arhitektūras konkursa kuratoru, kopā ar kuru tiks sagatavots detalizēts arhitektūras konkursa nolikums un piedāvāta fonda valdei konkursa žūrija. Arhitektūras konkurss norisināsies vairākos posmos: portfolio konkurss pretendentiem, skiču konkurss un rezultātu apkopošana. Paralēli notiks Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja koncepcijas detalizēta izstrāde.

“Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja ekspertu komisijai priekšā ir milzīgs darbs — muzeja koncepcijas izveide, kas prasīs daudz laika, enerģijas, pašaizliedzības un zināšanu gan par laikmetīgo mākslu, gan mūsdienīga muzeja darbību. Tāpēc šodien, vēlot ekspertiem izturību un veiksmi, gribētu arī pateikties par to, ka viņi šo misiju ir uzņēmušies. 21. gadsimta Latvijai ir nepieciešami 21. gadsimta simboli. Esmu pārliecināta, ka Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam ir visas iespējas kļūt par šādu jaunu simbolu, vērtību, ko ar lepnumu atstāt nākamajām paaudzēm,” norādīja LR Kultūras ministre Dace Melbārde.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, uzrunājot ekspertus, sacīja: “Mums ir iespēja veidot unikālu muzeju no baltas lapas, iedvesmojoties no tā atrašanās vietas vēstures un no pasaules labākajiem laikmetīgās mākslas muzeju piemēriem. Galvenais ir projektu īstenot pakāpeniski.” Viņš arī atzīmēja, ka paralēli muzeja ēkas skiču konkursam ABLV pasūtīs tam pieguloša parka plānojuma risinājumus, lai ap muzeju veidotos vienota harmoniska vide.

“Simboliski, ka pirmā un visas turpmākās ekspertu komisijas sēdes notiks New Hanza City teritorijā, kurā atradīsies topošais Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs. Jau šobrīd šeit var sajust muzeja garu, bet pēc tam redzēsim arī celtniecības procesu,” pauda Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes priekšsēdētājs Romans Surnačovs.

Komisijā LR Kultūras ministriju pārstāv arhitekts Jānis Dripe, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, gleznotājs un uzņēmuma Dd studio dibinātājs Jānis Mitrēvics. No Borisa un Ināras Teterevu fonda komisijā darbojas mākslas zinātniece un Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Māksla publiskā telpā” kuratore Helēna Demakova un Borisa un Ināras Teterevu fonda mākslas festivāla Tête-à-tête direktore Elīna Vikmane. Ekspertu darbam no ABLV Charitable Foundation apstiprināti ABLV Charitable Foundation valdes priekšsēdētāja Zanda Zilgalve un mākslas zinātnieks un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda konsultants Kaspars Vanags.

2014. gada 30. oktobrī LR Kultūras ministrija un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds, kuru dibinājuši ABLV Charitable Foundation un Borisa un Ināras Teterevu fonds, parakstīja nodomu protokolu par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecību. Nodomu protokols parakstīts, pamatojoties uz veiksmīgo ilgtermiņa sadarbību starp Kultūras ministriju, ABLV Charitable Foundation un Borisa un Ināras Teterevu fondu kā ievērojamiem Latvijas laikmetīgās mākslas jomas mecenātiem, un ABLV Bank kā galveno atbalstītāju Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma veidošanā, pamatojoties uz 2005. gada 23. septembrī noslēgto sadarbības līgumu.

Līdz 2021. gada 18. novembrim Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds par tā dibinātāju un Fonda piesaistītiem citiem publisko un privāto personu finanšu līdzekļiem partnerībā ar LR Kultūras ministriju īstenos Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecību, kā arī nodrošinās muzeja darbību, pārvaldību un attīstību, tostarp krājuma veidošanu, uzturēšanu un papildināšanu. Muzejs būs atvērts un pieejams sabiedrībai. Plānots, ka Fonda dibinātāji muzeja būvniecībai nodrošinās nepieciešamo finansējumu 30 miljonu eiro apmērā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs atradīsies finanšu darījumu un atpūtas centra New Hanza City (NHC) teritorijā. NHC tiek attīstīts bijušās Rīgas Preču dzelzceļa stacijas vietā, kvartālā starp Hanzas, Pulkveža Brieža, Skanstes un Sporta ielu. NHC tiek veidots 24,5 hektāru platībā, un tajā atradīsies vairākas biroju ēkas, tostarp arī ABLV Bank galvenā mītne, viesnīca, konferenču centrs, ekskluzīvu dzīvokļu rajons, pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī pilsētas dārzs ar plašu apzaļumotu teritoriju rekreācijai teritorijas centrā.

Projekta attīstība
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds nodrošinās būvniecības sagatavošanas darbu norisi, konkursa kārtībā izsludinot skiču un tehnisko projektu konkursus, nodrošinās muzeja ēkas būvniecības procesu, atbilstošas infrastruktūras izveidi, muzeja iekārtošanu, muzeja krājuma izvietošanu un tā pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai pēc būvniecības darbu pabeigšanas un muzeja atklāšanas. Fonds veidos vairākas ekspertu komisijas, kas nodrošinās gan topošā muzeja koncepciju, gan arī ēkas būvniecības procesam nepieciešamās procedūras. Pēc muzeja nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas sabiedrībai Fonds rūpēsies arī par tā darbību, pārvaldību un attīstību, tostarp Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma uzturēšanu un attīstību muzeja vajadzībām. Muzeja darbība pēc tā nodošanas ekspluatācijā tiks organizēta, ievērojot LR Muzeju likumu, atbilstoši privāta akreditēta muzeja darbības principiem nodrošinot muzeja pieejamību sabiedrībai un muzeja krājuma iekļaušanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fondu 2014. gadā dibināja Borisa un Ināras Teterevu fonds un ABLV Charitable Foundation ar mērķi par dibinātāju līdzekļiem partnerībā ar Latvijas Republikas valdību un Kultūras ministriju veikt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecību, nodrošināt Muzeja darbību, pārvaldīšanu un attīstību, tostarp Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma veidošanu, uzturēšanu un attīstību, nodrošinot Muzeja pieejamību sabiedrībai. Muzeja projekta ieceres realizāciju un Muzeja darbības atklāšanu Fonds nodrošina līdz 2021. gada 18. novembrim.

Borisa un Ināras Teterevu fonds
2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. 2013. gadā Fonds atbalstījis 170 labdarības iniciatīvu visā Latvijā, aptverot vismaz 150 000 iedzīvotāju. 2011. gadā Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, bet pēc gada abi mecenāti atzīti par Gada rīdziniekiem. 2013. gadā Fonds dibinājis ikgadēju mākslas festivālu Tête-à-tête un mākslas programmu “Māksla publiskā telpā”.

ABLV Charitable Foundation
Korporatīvas labdarības fondu, kura darbības mērķis ir veicināt biznesa un visas sabiedrības atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, 2006. gadā dibināja mecenāti Ernests Bernis un Oļegs Fiļs. Kopš Fonda izveidošanas tā uzmanības centrā ir bijusi laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsētvides attīstība. Astoņu gadu laikā, kopš ABLV Charitable Foundation dibināšanas, Fonds ziedojumos un dāvinājumos piesaistījis 4,3 miljonus eiro – galvenokārt no ABLV Bank, tās darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem - un labdarībā līdz šim ir ieguldījis vairāk nekā vienu miljonu eiro, tostarp aktīvi veicinot laikmetīgās mākslas attīstības ilgtermiņa procesus.

ABLV Bank kolekcija Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam
2005. gadā, parakstot sadarbības līgumu starp LR Kultūras ministriju un ABLV Bank (toreiz Aizkraukles banka), banka kļuva par nozīmīgāko Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja projekta galveno atbalstītāju un paredzēja līdz 2021. gadam šim mērķim atvēlēt vienu miljonu latu. Sadarbības līguma ietvaros banka veido kolekciju un veic tās uzturēšanas darbus. 2005. gadā tika izveidota Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja starptautiskā ekspertu komisija, kura atlasa kolekcijas darbus. Šobrīd kolekcijā ir 31 autora 204 darbi par kopēju summu 720 000 eiro.

Rādīt vēl